KSIĘŻA POSŁUGUJĄCY W PARAFII

PROBOSZCZ

O. Szałaj Kazimierz SVD, od 01.08.2019

WIKARIUSZ

o.Franciszek Kelen SVD, od 01.08.2023


KSIĘŻA POPRZEDNIO POSŁUGUJĄCY W PARAFII

PROBOSZCZOWIE

O. Łukoszczyk Krzysztof SVD 01.08.2017-31.07.2019

Ks. Rowicki Grzegorz, 21.04.2013 –11.03.2016

Ks. Knych Marek Adam, 04.07.2010 – 21.04.2013

Ks. Wasiak Mirosław, 26.06.2009 – 24.06.2010

Ks. Legutko Andrzej, 22.06.1994 – 29.08.2009

Ks. Zoch-Chrabołowski Kazimierz, 19.08.1991– 22.06.1994

† Ks. Janowski Andrzej Ambroży, 03.10.1986 –19.08.1991

Ks. Gorzkowski Zbigniew, 30.05.1973 – 03.10.1986

† Ks. Grygielko Ryszard, 01.07.1970 – 30.05.1973

Ks. Kruszyński Władysław, 15.11.1962 – 01.07.1970

Ks. Włodarczyk Franciszek, 06.07.1945 –15.11.1962

Ks. Mecheda Jan, 30.06.1930 – 06.07.1945

Ks. Kossakowski Marceli, 22.10.1921– 30.06.1930


ADMINISTRATORZY

Ks. Bocheński Wiesław Marian, 11.03.2016 – 01.08.2017

Ks. Trzepałko Jan, 1920 – 22.10.1921

WIKARIUSZE

O. Hounake Eric Kossi SVD, od 01.08.2017 – 01.08.2023

Ks. Hasior Konrad, 26.08.2012 – 06.09.2016

Ks. Urbańczyk Jan, 19.08.1991– 27.06.1992

Ks. Gorgoń Jan, 15.05.1976 –18.01.1977

Ks. Papierowski Andrzej, 20.05.1975 –15.05.1976

† Ks. Gajdel Sykstus CFD, 08.06.1974 – 20.05.1975

Ks. Andrzejewski Eugeniusz RM, 10.06.1972 – 08.06.1974

Ks. Zieliński Jan, 22.08.1970 –10.06.1972

Ks. Gastołek Jan, 10.06.1970 –14.07.1970

† Ks. Grygielko Ryszard, 21.06.1969 – 01.07.1970

Ks. Nowosielski Wiesław Daniel, 10.06.1968 – 21.06.1969

Ks. Kraszewski Tadeusz, 20.06.1967 – 30.12.1967

Ks. Żółkiewski Henryk, 15.06.1966 – 20.06.1967

Ks. Dubielak Wiesław, 29.09.1965 –15.06.1966

Ks. Nowak Czesław, 18.11.1964 – 29.09.1965

† Ks. Krupski Stanisław, 16.06.1964 – 09.11.1964

† Ks. Biedrzycki Antoni, 20.05.1939 – 23.02.1945

Ks. Nagadowski Stanisław, 1938 – 20.05.1939

Ks. Fatek Jan, 1937 –1938

Ks. Strzałkowski Zygmunt, 1936 –1937

Ks. Jakubiec Czesław, 1935 –1936

Ks. Strzałkowski Zygmunt, 1934 –1935

† Ks. Kropiewnicki Józef, 1933 –1934


PREFEKT

Ks. Nowak Mirosław, 19.08.1991–1992


REZYDENCI

Ks. Stanaszek Mariusz Maksymilian, 01.10.2011– 26.08.2012

Ks. Janiszewski Bronisław, 29.08.2009 – 31.07.2010

Ks. Gosik Mariusz Andrzej, 15.09.2008 – 29.08.2009

Ks. Skwarski Dariusz, 18.06.2002 – 27.04.2008


POMAGAJĄCY DUSZPASTERSKO

Ks. Walendzik Andrzej, 02.1970 –1972