Modlitwa do Świętej Jadwigi Śląskiej

Wszechmogący i Miłosierny Boże, dzięki twoim natchnieniom Święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, twojego syna, który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen

Modlitwa za Ojca Świętego, Biskupów i Kapłanów

Boże pełen nieskończonej dobroci, wciąż powołujesz do służby w dziele ludzi, aby z nich uczynić drogowskazy i pomocników w drodze do domu Ojca. Przez życie pełne zaangażowania i oddania naszej świętej patronki Jadwigi Śląskiej ci zawierzyć Ojca Świętego, naszych biskupów i kapłanów. Pomóż nam w nich widzieć twoje umiłowanie i dobroć łaski, która wybiera kogo chce, do służby w kościele. nas dostrzegać w nich twojego syna, Jezusa. Umacniaj ich Duchem swoim, aby zawsze byli wiernym odbiciem Twojej dobroci w codziennym pasterzowaniu w Świętej owczarni Kościoła.Amen.

MODLITWA ZA RODZINY

Święta Jadwiga Śląska, dobra żona i matka, wychowawczyni młodego pokolenia w duchu chrześcijańskich wartości! Przychodzimy cię prosić o pomoc w kształtowaniu ducha naszych rodzin, aby rzeczywiście były kościołem domowym, a więc miejscem szczególnego wzrastania duchowego wszystkich jej członków. Prosimy, aby współczesny duch konsumpcji i rozluźnienia moralnego nie ogarnął nas i nie zapanował nad tym, co najważniejsze: nad żywą wiarą, nadzieją i prawdziwą miłością w naszych rodzinach. Pomóż nam zrozumieć, że miłość to nie tyle uczucia i emocje, bazujące na zmysłach, ale zdolność do ofiary i poświęcenia dla drugich i za drugich. Miłość chrześcijańska nie pyta, co mi się należy, ale jest gotowa do daru z siebie na rzecz pełni życia rodziny i jej członków. Miłość jest twórcza, co się najbardziej wyraża w odwadze przyjęcia nowego życia, którym się ona wypełnia i przemienia. Święta Jadwiga Śląska, broń każdego życia poczętego, aby nie padło ofiarą lęku i egoizmu, lecz w zaufaniu Bogu zostało przyjęte jako jego szczególny dar. Niech nasze rodziny stają się prawdziwym bastionem dobra i miłości Boga i bliźniego. Amen.

Modlitwa za kobiety i matki

Pełna dobroci Niewiasto mężna Jadwigo święta! Świadomi wartości kochających serc kobiet i matek przychodzimy do Ciebie, aby Twojej opiece poświęcić wszystkie kobiety i matki, szczególnie te, które są nam najbliższe. Pomóż nam za nie dziękować Bogu, Pomóż nam je otaczać miłością i wdzięcznością dnia codziennego. Naucz nas czytać i rozumieć ich godność i szczególny dar powołania w całej historii zbawienia świata. Lecz naucz je również tego, czym sama błyszczysz w Kkościele: blasku czystości, zakorzenionej w Bogu miłości, umocnionego krzyżem Chrystusa poświęcenia, w czym jest zawsze wielkość kobiecej godności i świętości. Uproś u Boga i u Maryi naszym kobietom wszelkie potrzebne łaski, aby mogły wypełnić to, czego Bóg od nich oczekuję, aby się umiały stać znakiem dobroci i pokoju, skarbcem miłości i radosnego oddania, kotwica wiary i zaufania Bogu. Amen.