SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni znamieniem tego sakramentu w sposób doskonalszy wiążą się z … Czytaj dalej SAKRAMENT BIERZMOWANIA