NOWENNY

 Nowenna (łac. novem – dziewięć) jest to dziewięciodniowe nabożeństwo błagalne. Uroczystą nowenną rozpoczynają się zwykle obchody święta patronalnego. Znane są też tzw. nowenny nieustające, czyli odprawiane w danym terminie zawsze, np. w każdą środę miesiąca, każdego 17 dnia miesiąca…
Nowenny można też odmawiać prywatnie dla uzyskania od Pana Boga jakiejść szczególnej łaski. Jest to wytrwała modlitwa zanoszona albo za siebie, albo za bliźnich, albo w jakiejś innej intencji.
Nowenny są popularne w Kościele od XVII wieku. Jako nabożeństwa błagalne wzorowane są na modlitewnym oczekiwaniu Apostołów  na zesłanie obiecanego im Ducha Świętego (zob. Dz 2, 1-4). Po wniebowstąpieniu Pana Jezusa Apostołowie „wrócili do Jerozolimy” i przez dziewięć dni „trwali jednomyślnie na modlitwie” w Wieczerniku, razem z Maryją, niewiastami i uczniami Pańskimi (zob. Dz 1, 12-14)
Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie,
kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7) – zachęcał Pan Jezus.


NOWENNA ZA ZMARŁYCH