INTENCJE MSZALNE

II Niedziela Adwentu – 09 grudnia
– REKOLEKCJE ADWENTOWE

08.00: Za PARAFIAN
10.00: Za † Agnieszkę Długoszewską (z ok. ur.)
12.00: Za †† Aleksandrę, Piotra i Stanisława Rukat
13.00: Msza w języku hiszpańskim
15.00: Msza w języku angielskim
18.00: Msza Wspólnoty Wietnamskiej
18.00: Za †† Stanisława (40 rocz. śm.) i Michalinę Szymczak oraz †† z rodzin Szymczak, Konopków, Popielów i Kasińskich

Poniedziałek, 10 grudnia

06.00: Msza Roratnia: –
18.00: Za †† Krystynę (1 rocz. śm.) i Jacka (13 rocz. śm.) Bogusz

Wtorek, 11 grudnia

06.00: Msza Roratnia: –
18.00: W int. Aleksandra z podziękowaniem za dar życia

Środa, 12 grudnia

06.00: Msza Roratnia: –
18.00: –

Czwartek, 13 grudnia

06.00: Msza Roratnia: –
18.00: Za † Barbarę Mościcką (3 rocz. śm.)

Piątek, 14 grudnia

06.00: Msza Roratnia: w pewnej intencji
18.00: W int. Marysi (11 rocz. ur.) o Boże błogosł. i opiekę NMP

Sobota, 15 grudnia

06.00: Msza Roratnia: –
18.00: * W int. Iwony (z ok. ur.) o Boże błogosł. i opiekę NMP
* W int. pewnej rodziny o dalszą Bożą opiekę

III Niedziela Adwentu – 16 grudnia

08.00: W int. Kazimierza (z ok. 65. ur.) z podziękowaniem za opiekę Bożą
10.00: W int. Stanisława Byszewskiego o Boże błogosł. i opiekę NMP
12.00: Za † Danutę Stenkiewicz
13.00: Msza w języku hiszpańskim
18.00: Msza Wspólnoty Wietnamskiej
18.00: ZA PARAFIAN


I Niedziela Adwentu – 02 grudnia

08.00: ZA PARAFIAN
10.00: Za † Stanisława Siedlikowskiego (30 greg.)
12.00: Za †† Halinę (5 rocz. śm.), Andrzeja (10 rocz. śm.) Tyszkiewich oraz
†† z rodz. Tyszkiewicz Chrzest: Stanisław Byszewski
13.00: Msza w języku hiszpańskim
16.00: Msza w języku chińskim
18.00: Msza Wspólnoty Wietnamskiej
18.00: Za †† Irenę i Antoniego Antolików

Poniedziałek, 03 grudnia

06.00: Msza Roratnia
18.00: Za † Mieczysława Węglorza

Wtorek, 04 grudnia

06.00: Msza Roratnia
18.00: Za †† Bogdana i Matyldę Owsianko

Środa, 05 grudnia

06.00: Msza Roratnia
18.00: W int. Barbary (z ok. urodzin i imienin) o Boże błogosł. i opiekę NMP

Czwartek, 06 grudnia

06.00: Msza Roratnia
18.00: W pewnej intencji

Piątek, 07 grudnia – REKOLEKCJE ADWENTOWE

06.00: Msza Roratnia
16.00:
18.00: W int. Marysi (11 rocz. ur.) o Boże błogosł. i opiekę NMP

Sobota, 08 grudnia – REKOLEKCJE ADWENTOWE

06.00: Msza Roratnia
16.00:
18.00: Za † Mieczysława Jasiorskiego

II Niedziela Adwentu – 09 grudnia
– REKOLEKCJE ADWENTOWE

08.00: Za PARAFIAN
10.00: Za † Agnieszkę Długoszewską (z ok. ur.)
12.00: Za †† Aleksandrę, Piotra i Stanisława Rukat
13.00: Msza w języku hiszpańskim
15.00: Msza w języku angielskim
18.00: Msza Wspólnoty Wietnamskiej
18.00: Za †† Stanisława (40 rocz. śm.) i Michalinę Szymczak oraz †† z rodzin Szymczak, Konopków, Popielów i KasińskichXXXIV Niedziela Zwykła – 25 listopada
CHRYSTUSA – KRÓLA WSZECHŚWIATA

08.00: Za †† Józefę, Aleksandra, Rozalię i ich rodziców;
10.00: Za †† Zofię i Stanisława Skibińskich
Chrzest: Agnieszka Kalbarczyk
12.00: Za † Stanisława Siedlikowskiego (23 greg.)
13.00: Msza w języku hiszpańskim
18.00: Msza Wspólnoty Wietnamskiej
18.00: Za †† Jadwigę i Mieczysława Kalita

Poniedziałek, 20 listopada

18.00: * Za † Stanisława Siedlikowskiego (24 greg.)

Wtorek, 27 listopada

18.00: * Za † Renatę Wartałowicz
* Za † Stanisława Siedlikowskiego (25 greg.)

Środa, 28 listopada

18.00: Za † Stanisława Siedlikowskiego (26 greg.)

Czwartek, 29 listopada

18.00: Za † Stanisława Siedlikowskiego (27 greg.)

Piątek, 30 listopada

18.00: * W int. Gabrieli (8 rocz. ur.) o Boże błogosł. i opiekę NMP
* Za † Stanisława Siedlikowskiego (28 greg.)

Sobota, 1 grudnia

18.00: * W int. Klary i Julii Siwak z prośbą o Boże błogosł. i potrzebne łaski
* Za † Stanisława Siedlikowskiego (29 greg.)

I Niedziela Adwentu – 02 grudnia

08.00: ZA PARAFIAN
10.00: Za † Stanisława Siedlikowskiego (30 greg.)
12.00: Za †† Halinę (5 rocz. śm.), Andrzeja (10 rocz. śm.) Tyszkiewich oraz
†† z rodz. Tyszkiewicz
Chrzest: Stanisław Byszewski
13.00: Msza w języku hiszpańskim
16.00: Msza w języku chińskim
18.00: Msza Wspólnoty Wietnamskiej
18.00: Za †† Irenę i Antoniego Antolików