słowo na niedzielę

      Brak komentarzy do słowo na niedzielę

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.
Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». /Łk 21, 25-28. 34-36/

Kochani parafianie.
Adwent – początek nowego roku liturgicznego.
Kościół proponuje nam, swoim dzieciom (i członkom!) rozpoczęcie nowego roku już dziś. Proponuje inny podział czasu, czy sposób przeżywania go, jakby równoległy do tego cywilnego. Z miesięcznym wyprzedzeniem zaprasza nas do rozpoczęcia nowego etapu naszej ziemskiej pielgrzymki. Dlaczego? Może ze względu na natłok „świeckich”, jakże przyziemnych zajęć, które normalnie towarzyszą zakończeniu jednego i rozpoczęciu kolejnego roku? Może po to, aby dać nam okazję do spokojnej refleksji nad przemijaniem, nad kruchością ludzkiej egzystencji, nad celem naszego pobytu tu na ziemi?
Rok liturgiczny to cykl celebracji i świąt, poprzez które przeżywamy na nowo, w czasie, wielkie wydarzenia z historii zbawienia. Liturgia przedstawia nam tak te wydarzenia, które były udziałem Ludu Starego Przymierza jak i te zapisane przez Nowy Lud Boży – Kościół. Ten aspekt historyczny roku liturgicznego ma za cel nie tylko przypomnienie nam „wielkich rzeczy, które uczynił nam Wszechmocny”, ale i wprowadzenie nas na nowo w tę wielką tajemnicę Miłości Boga do ludzkości, określaną jako Historia Zbawienia. Żadna uroczystość, żadne czytanie, żadne wspomnienie nie jest tu przypadkowe. Wszystko jest niejako wkomponowane w całość tego wspaniałego obrazu Bożej miłości. To właśnie wspomnienia wielkich wydarzeń z historii wraz z dopasowanymi do każdego dnia czytaniami z tekstów natchnionych, chcą pomóc nam w zrozumieniu prawdy o zbawieniu, które jest nam ofiarowane. Cała liturgia ma na celu doprowadzenie nas do osobistego doświadczenia tej rzeczywistości zbawczej, tego Bożego zakochania się w człowieku.
Dodatkową, skromną pomocą, by spotkać Boga, który pragnie gorąco komunii z każdym z nas, mogą stać się najbliższe Rekolekcje Parafialne. Właściwie będą to jedynie trzy dni: 7, 8 i 9 grudnia. Mam nadzieję, że wielu z Was, kochani, znajdzie siły i czas, by odświeżyć tę najistotniejszą z wszystkich relacji – więź z Jezusem, naszym Panem i Zbawicielem. Poniżej – plan rekolekcji, które będą prowadzone przez osoby zaangażowane w fundacji Ja Jestem (zainteresowanych jej charyzmatem zachęcam do wejścia na stronę internetową fundacji).
Z życzeniami pogody ducha i otwartych serc na Boże natchnienia – o. Krzysztof