SŁOWO NA NIEDZIELĘ

      Brak komentarzy do SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
/J 18, 33b-37/
Kochani parafianie.
Ostatnia niedziela roku liturgicznego, to spotkanie z Jezusem – Królem. Ale jakże dziwnym i nie podobnym do tych, którzy dziś rządzą światem. Patrząc na swego więźnia Piłat pyta z niedowierzaniem albo i z ironią: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Myśli on kategoriami ziemskiej władzy, w której liczą się siła i dyplomacja, kompromisy i zdolność pokonywania wrogów. Jezus pokazuje, że Jego królowanie nie opiera się na żadnej z tych zdolności, tak cenionych w polityce. Królestwo moje nie jest z tego świata. Jakby Jezus mówił: „Nie bój się. Nie jestem twoim konkurentem w walce o władzę. Mnie chodzi o ciebie!”
Tak, władza Boga pozostaje czymś niezrozumiałym w naszym świecie albo lepiej – czymś ukrytym dla oczu spragnionych sukcesu i porażki przeciwników. Objawia się w pokornej służbie, w uniżeniu, w gotowości oddania życia za… mnie. Tak. Bo myśli Boże nie są naszymi myślami a Jego plany często są przez nas ignorowane.
Niebawem minie rok od czasu, jak zamieszkałem w częściowo wyremontowanej plebanii. Czas rzeczywiście szybko leci. Widząc wiele potrzeb (nie tylko tych materialnych), miałem nadzieję, że uda się jakoś poruszyć tę naszą wspólnotę, poczynając od założenia Rady Parafialnej. W tym celu zamieszczane były sukcesywnie w naszym niedzielnym biuletynie parafialnym refleksje na temat jej roli. Oczywiście życie zmusiło do zmiany wielu planów. Z Bożą pomocą coś tam udało się jeśli idzie o formację katechetyczną i liturgię. I tak, rozpoczęły się spotkania biblijne i te dla miłośników liturgii (od niedawna), ruszyła katecheza dla dorosłych i młodzieży, powstała scholka animująca niedzielne Msze św. dla rodzin a od września mamy codziennie godzinną Adorację Eucharystyczną (od 6.30 do 7.30). Niestety, powstanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, z powodu kłopotów z przeprowadzeniem wyborów, przeciągnęło się aż do dzisiaj. Spośród ponad dwudziestu osób, które przy okazji ostatniej kolędy wyraziły gotowość kandydowania do rady, gdy doszło do kompletowania listy przedwyborczej, w większości nie potwierdziły wcześniejszej gotowości. W rezultacie okazało się, że chętnych do współpracy w Radzie Duszpasterskiej jest niewiele więcej niż miejsc. Powodów tego stanu rzeczy jest wiele. Nie miejsce tu, by teraz się nimi zajmować.
Nie udało się też niestety przeprowadzić remontu schodów do kościoła czy rozwiązać na stałe kwestii ogrzewania. Stale problemem jest też instalacja elektryczna. Oczywiście są i drobne „sukcesy”, takie jak nowe nagłośnienie w naszej świątyni, zbliżający się ku końcowi remont naszych organów czy choćby nasz cotygodniowy biuletyn.
Ktoś powiedział, że jeśli chcesz rozbawić Pana Boga, to opowiedz Mu o swoich planach. Jeśli to prawda, to pewnie rozbawiłem nieraz swoimi planami Pana Boga. Czuję jednak w sercu wdzięczność za Jego miłosierdzie i wyrozumiałości. Dziękuję serdecznie i Wam kochani (także w imieniu o. Erica) za każde dobre słowo, uśmiech czy radę a nade wszystko za zaangażowanie się w życie i prace naszej wspólnoty parafialnej.
A wracając do tematu Rady Parafialnej, ze względu na zaistniałą sytuację nie widzę wielkich korzyści z przeprowadzenie wyborów. W związku z tym, idąc za wskazaniami Aneksu 1 (punkt 12) Statutu Parafialnych Rad Duszpasterskich Diecezji Warszawsko – Praskiej, zwróciłem się do ks. biskupa Romualda z prośbą o zgodę na powołanie członków PRD na podstawie własnego rozeznania. O ile odpowiedź będzie przychylna, jaszcze przed Świętami Bożego Narodzenia zostanie ogłoszony skład tak Duszpasterskiej Rady Parafialnej, jak i Parafialnej Rady Ekonomicznej. Proszę Was wszystkich, kochani, o modlitwy w tej intencji.
Z błogosławieństwem – o. Krzysztof SVD