SŁOWO NA NIEDZIELĘ 04.11.2018

      Brak komentarzy do SŁOWO NA NIEDZIELĘ 04.11.2018

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać. /Mk 12,28b-34/

Kochani parafianie.
Będziesz miłował swego bliźniego swego jak siebie samego… Uczony, który zadał Jezusowi pytanie otrzymał odpowiedź. Czy się do niej dostosował? Tego już nie wiemy. I nie to jest najważniejsze. Słowo Boże jest żywe, bo mówi dziś, do mnie. I dzisiaj właśnie zaprasza mnie Ono do heroizmu: kochać Boga nade wszystko i kochać innych zapominając o sobie. Wielu z nas, modląc się w tych dniach za zmarłych, cierpiących w czyśćcu wyraziło tę miłość. Wszak to miłości, troska o zbawienie każe nam polecać ich w wypominkach, zamawiać za nich Msze, odwiedzać groby.
Miłość to także wdzięczność, za przekazane nam życie, za wiarę, za przykład… Zbliżająca się setna rocznica odzyskania niepodległości na pewno rodzi w naszych sercach uczucie wdzięczności: wobec wielu naszych rodaków (szerzej na ten temat – list KEP: Wymodlona i wywalczona wolność – ttps://diecezja.waw.pl/6100) i nade wszystko – pod adresem Dobrego Boga. Już dziś zapraszam na dziękczynną adorację (choćby na kilka minut), która będzie miała miejsce przez cały najbliższy piątek, 9.11 (od 6.30 do 18.00).
Z błogosławieństwem – o. Krzysztof SVD