SŁOWO NA 21.10.2018

      Brak komentarzy do SŁOWO NA 21.10.2018

Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.” On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.” Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy.” Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane.”
Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.” /Mk 10,35-45/

Kochani parafianie.
Za nami Dzień Papieski i pierwsze spotkanie z panią Krystyną Zając, która tak pięknie mówiła o świętej Joannie Beretta Molla. Głęboko przeżyliśmy także nasz Odpust Parafialny. Zaskoczył nas ojciec Prowincjał – Sylwester Grabowski, prezentem, jaki ofiarował naszej parafii: relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki! Pan Bóg jest wspaniały! I pomyśleć, że miesiąc temu pisałem w tej sprawie do proboszcza Parafii św. Stanisława.
A odnośnie naszej patronki: zrodziła się myśl, aby nie czekać cały rok na Mszę ku czci św. Jadwigi i o ile kalendarz liturgiczny na to pozwoli 16 dnia każdego miesiąca będziemy odprawiać Mszę św. wotywną do Św. Jadwigi.
Dziś w całym Kościele – Niedziela Misyjna. Poniżej zamieszczam fragmenty Orędzia Papieża Franciszka (warto przeczytać!). A u nas dzieli się swoim świadectwem rodzina Chrulskich, którem serdecznie dziękujemy za przybycie. Z życzeniami odważnego głoszenia Ewangelii – o. Krzysztof SVD