Słowo na 30.0.2018

      Brak komentarzy do Słowo na 30.0.2018

Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.
Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze.
Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.
I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie”. /Mk 9,38-43.45.47-48/

Kochani parafianie.
Trudno w dwóch zdaniach „uporać się” z niełatwym tekstem dzisiejszej Ewangelii i wyjaśnić jego przesłanie. A przecież to słowo Boże, którego nie możemy ignorować! Słowo, które może mi dać więcej niż wszystkie ludzkie mądrości i rady razem wzięte. Jakże więc ważną rzeczą jest nie tylko uważnie wsłuchiwać się w to słowo w czasie Mszy świętej i starać się zrozumieć homilię, ale zatrzymać się na chwilę i w ciszy pozwolić temu słowy dotrzeć do najgłębszych pokładów naszego serca. Dopiero wtedy ma ono szansę stać się słowem żywym i skutecznym. Po to właśnie Bóg kieruje je do nas.
Mając świadomość tego, że nie wszystko w Biblii jest jasne grupa parafian gromadzi się co dwa tygodnie w środowe wieczory, by wspólnie „postudiować” Pismo Święte. Grupa ta jest otwarta, więc zapraszamy tych, którzy pragną poznać lepiej słowo Boże, podnieść zakres swojej wiedzy religijnej i pogłębić świadomość obecności Boga w swoim życiu.
Niestety, wielu dorosłych chrześcijan nie odczuwa konieczności wzrastania we wiedzy o Bogu i w zaufaniu do Niego. Właśnie dlatego zachęcamy do… zaryzykowania. Oprócz grupy biblijnej, działa też w naszej parafii grupa liturgiczna, która ma swoje spotkania także w środę, co dwa tygodnie (o 19.00). Zapraszamy do uczestnictwa, choć wiemy, że wielu odpowie, że nie ma czasu, że obowiązków coraz więcej. Może właśnie natłokiem zajęć trzeba tłumaczyć fakt, że spotkanie dla małżonków, zaplanowane na 16 września, nie doszło do skutku (nikt się nie zjawił!)?
Wierzymy, że Pan Bóg, w swej łaskawości, przygotował dla każdego z nas i dla całej naszej wspólnoty wiele prezentów. Ale trzeba… po nie sięgnąć.
Zapewniamy Was o pamięci modlitewnej w waszych intencjach – o. Krzysztof SVD i o. Eric SVD