Słowo na 19.08.2018

      Brak komentarzy do Słowo na 19.08.2018

Jezus powiedział do tłumów:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”.
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. /J 6,51-58/

Kochani parafianie.
Ostatnie zdanie dzisiejszej ewangelii – Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki – to kolejne przypomnienie o naszym powołaniu do wieczności. Tak, bo wieczność to ta rzeczywistość, która jest prawdziwsza od wszelkiej innej! Bo Bóg nie stworzył człowieka po to, by doświadczał jedynie tego „padołu płaczu”. Miłość, ta pełna, prawdziwa i bezwarunkowa daje nie coś, nie jakąś rzecz ale daje siebie samą, daje siebie całkowicie. I Bóg – Źródło i Pełnia Miłości – dał nam Swoje życie, to boże życia, życie bez końca.
Jezus w Eucharystii daje się bez reszty, to znaczy nic dla siebie nie zostawiając i w człowieku, który Go przyjmuje godnie i świadomie kształtuje właśnie tę postawę ofiarowania się, dawania siebie innym. Chrystus, przyjmowany z otwartym sercem zachęca chrześcijanina do odtworzenia w sobie tej relacji, jaka istnieje między Nim (Jezusem) a Ojcem: relacji ciągłej gotowości bycia dla drugiego, gotowości dawania siebie bez miary i jednocześnie przyjmowania drugiego całkowicie.
Przyjmować Jezusa w Komunii św. oznacza przemieniać się w Niego. Oznacza być gotowym do służenia innym, być otwartym na potrzeby wspólnoty parafialnej, być wrażliwym na cierpienie i ból, na zagubienie się i uzależnienie każdego bliźniego (każdego, kto jest blisko).
Jeśli to zadanie wydaje się komuś zbyt trudne, zapraszam do usłyszenia Jezusa, który zapewnia: Kto spożywa moje ciało (…) trwa we Mnie, a Ja w nim. Pozwólmy zatem Jezusowi, by w nas trwał i przez nas działał. W Miłości Słowa Bożego – o. Krzysztof SVD