Z GAZETKI PARAFIALNEJ

      Brak komentarzy do Z GAZETKI PARAFIALNEJ

Kochani, dzisiejsza, doniosła uroczystość Zesłania Ducha Świętego przypomina nam nie tylko, jak rodził się Kościół, ale jest dla nas wszystkich okazją, by uświadomić sobie prawdziwość słów Jezusa i ich aktualność: Nie zostawię Was sierotami. (J 14,18) Kiedy przyjdzie Wspomożyciel, którego Ja poślę wam od Ojca – Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca – On będzie świadczył o Mnie. Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie, gdyż jesteście ze Mną od początku (J 15,26-27).
Właśnie ta prawda wypełniała stale serce świętego ojca Arnolda Janssena, założyciela naszego, misyjnego zgromadzenia (które powstało, by świadczyć o Jezusie i głosić Dobrą Nowinę szczególnie tam, gdzie ona jeszcze nie dotarła). Wiedział ojciec Arnold, iż żaden misjonarz nie może mówić o Chrystusie nie mając w sobie mocy Ducha Świętego. Dlatego zachęcał do ciągłego błagania o Niego i otwierania się na Jego działanie. Także i dla nas wszystkich, postawa zawierzenia Duchowi Świętemu, otwierania się na Jego dary i charyzmaty jest podstawowym warunkiem bycia uczniami – misjonarzami Jezusa. Pan mówi jasno: Wy także powinniście dawać świadectwo o Mnie… (J 15,26). A któż sam z siebie byłby w stanie to czynić?
Z życzeniami życia w mocy Ducha Świętego
– ojcowie Krzysztof SVD i Eric SVD