NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO dzień 9 sobota

Duch świętości /9 dzień/

Duchu Święty, Ty czynisz z naszej duszy i z naszego ciała swoją świątynię, mieszkanie, które Ty sam konsekrujesz i uświęcasz swoją obecnością.
Ty przemieniasz cały nasz byt w święta dziedzinę, w dziedzinę Bożą.
Uczyń nasze myśli bardziej świętymi myślami, głębiej przenikniętymi Bożą mądrością.
Uczyń nasze pragnienia bardziej świętymi; niech będą w sposób bardziej żywy
zwrócone ku spotkaniu z Panem.
Uświęć nasze słowa uzgadniając je bardziej ze Słowem Boga.
Uświęć nasze gesty i czyny ożywiając je miłością, która je przemienia.
Uświęć nasze ręce i wszystkie członki naszego ciała wpajając nam szacunek dla ciała, które uczyniłeś twoim mieszkaniem na zawsze.
Uświęć nasze serce, ażeby było pochwycone przez miłość Bożą i aby wszystkie jego uczucia wznosiły się ku Tobie.
Uczyń z naszej woli siłę prowadzoną jedynie przez Boga i skierowaną ku pełnieniu jego zamiarów.
Uczyń z naszej wolności dar ofiarny, w którym cała nasza osoba oddaje się w radosnym hołdzie Panu.
Niech wszystko w nas stanie się świątynią, w której Tobie spodoba się żyć i działać.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)