NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO dzień 8 piątek

Duch milczenia /8 dzień/

Duchu Święty, Ty napełniasz milczenie Boga pełnią miłości; wprowadź i w nasze milczenie tę pełnię.
Spraw, abyśmy szukali w milczeniu bardziej spokojnego, bardziej wyłącznego przylgnięcia do Pana.
Strzeż w naszym życiu chwil odpocznienia, w których moglibyśmy zamilknąć
aż do głębi nas samych, aby tam móc słyszeć głos Boży.
Nie pozwól nam nigdy w naszym milczeniu zajmować się sobą, ale stawiaj nas
przed obliczem Pana i sprawiaj, abyśmy rozpoczynali z Nim świętą rozmowę.
Ponieważ obecność milcząca jest sposobem wyrażania miłości, a my sami nie umiemy nic powiedzieć Temu, którego pragniemy miłować, pomóż nam ofiarować Mu z prostotą dar naszej niemożności mówienia.
Naucz nas słyszeć w każdej godzinie milczenia kroki Umiłowanego i cieszyć się samotnością, która pozwala nam odczuć naszą przynależność do Niego.
Spraw, abyśmy coraz więcej w milczeniu doświadczali słodyczy obecności Boga
i coraz głębiej wnikali w jego wewnętrzne Boskie życie w miłości.
Spraw, abyśmy odkrywali bogactwo milczenia, obfitość dóbr duchowych, które Ty w nim ukrywasz, działanie Boże, które Ty rozwijasz w duszy
ogałacającej się z siebie, aby dać się napełnić Tobą.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)