NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO dzień 7 czwartek

Duch modlitwy /7 dzień/

W Tobie, Duchu Święty, miłość jest modlitwą; przyjdź i wyrażaj Twoją miłość
w naszym sercu porywem modlitwy.
Przekonaj nas o konieczności modlitwy według polecenia Jezusowego danego uczniom w Ogrójcu: „Czuwajcie i módlcie się”.
Wzbudź w nas upodobanie w modlitwie i jej pragnienie tak jak wzbudzasz w nas upodobanie w miłości i jej pragnienie.
Daj nam odwagę do przerywania naszego działania i do porzucania naszych trosk,
abyśmy się oddawali Temu, który jest jedynie konieczny, i w modlitwie do Niego.
Naucz nas modlić się, rozmawiać z Bogiem albo trwać blisko Niego w milczeniu.
Podtrzymuj w naszej modlitwie poryw ducha i serca, wyzwalając je od każdej innej troski i pociągając je ku Bogu.
Gdy nie możemy się modlić, pomagaj nam trwać w naszej ofierze, aby stała się ofiarą jeszcze bardziej szczerą naszej biedy, naszego ubóstwa.
Ponieważ nasza modlitewna powinna być wyrazem naszej miłości, nie pozwalaj nam zbytnio myśleć o nas samych i spraw, abyśmy modlili się za cały Kościół i świat cały.
Uczyń z naszej modlitwy zapomnienie o nas samych przez spojrzenie, którym zanurzamy się w Panu.
Przyjdź i módl się w nas, Duchu Święty, i Twoją Boską modlitwą nadaj wartość
naszej nędznej modlitwie ludzkiej.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)