NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO dzień 6

Duch pokoju /6 dzień/

Duchu Święty, Ty wyrażasz głęboką zgodność Ojca i Syna i jesteś w swojej Osobie Bożym pokojem.
Przyjdź i podziel się z nami tym dogłębnym pokojem, zaprowadzając harmonię między nami, a Chrystusem i Ojcem.
Przyjdź i daj nam zasmakować pokoju wewnętrznego, płynącego ze zgody naszego bytu z Bogiem, a przez to także zgody z nami samymi.
Spraw, byśmy szukali tego pokoju przez takie postępowanie, które stara się podobać Bogu we wszystkim.
Wyzwól nas od niepokojów i lęków, które dręcząc nas przeszkadzałyby nam miłować Boga z całego serca.
Niech pewność o Bożej dla nas dobroci i całkowite zaufanie troskliwości Ojca pomoże nam przezwyciężyć wszelką niespokojną troskę o przyszłość i żyć w ciągłym pokoju.
Niech pokój naszej zgody z Bogiem pomaga nam zachować pokój zgody ze wszystkimi, którzy nas otaczają.
Ty, który rozsiewasz pokój, uczyń nas sprawcami i nosicielami pokoju, ludźmi pojednania o sercach wielkodusznych, we wszystkich dziełach miłości.
Daj, byśmy szli za wszystkimi natchnieniami, którymi Ty sam chcesz nas prowadzić drogą pokoju, pokoju naszego sumienia, pokoju z bliźnimi, pokoju powszechnego.
Zbuduj w nas królestwo pokoju – prawdziwy znak Królestwa Chrystusowego.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)