NOWENNA DO DUCHA ŚW. dzień 5 wtorek

Duch jedności /5 dzień/

Ty, w którym Ojciec i Syn są jednym, spraw, żebyśmy byli zjednoczeni jak Oni i w Nich.
Ty, który wyrażasz jedność Trójcy Świętej, przyjdź, aby zapewnić jedność wspólnoty ludzkiej.
Spraw, niech wzrośnie u wszystkich ludzi, a szczególnie u chrześcijan pragnienie jedności i niech ono będzie wciąż bardziej skuteczne.
Zbieraj coraz bardziej ludzkość w jedności prawdy przez coraz lepsze przyjmowanie Objawienia i rozwój tej samej wiary.
Zjednocz ludzi w miłości szczerej, we wzajemnym szacunku i w coraz hojniejszym niesieniu sobie pomocy.
Umocnij we wszystkich wolę przezwyciężania sporów i unikania przemocy,
zatargów i ucisku oraz wyzyskiwania słabych.
Pomnażaj spotkania między tymi, którzy są rozdzieleni murem nienawiści albo nieufności, a popieraj wzajemny szacunek tam, gdzie panoszy się oczernianie i pogarda.
Wzbudzaj w nas wolę wielkich wysiłków osobistych ku budowaniu jedności; wyrwij nas z naszych uprzedzeń nieżyczliwych i otwórz nas szeroko na zrozumienie bliźnich.
Spraw, byśmy odkrywali coraz jaśniej możliwość i środki pojednania; pobudzaj nas do popierania zbliżeń i przyjaźni.
Pomagaj nam zgadzać się na wszystkie ofiary dla budowania coraz głębszej jedności myśli i serc w naszym otoczeniu.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)