NOWENNA DO DUCHA ŚW. dzień 4 poniedziałek

Duch miłości /4 dzień/

Ty w całej swej Osobie jesteś miłością, Miłością jedyną i czystą; przyjdź i przemień całe nasze życie w miłość.
Spraw, byśmy kochali na podobieństwo Boga, który nie stawia żadnych granic otwartości swego serca. Spraw to Ty, który cały jesteś jego darem.
Spraw, byśmy kochali na wzór Chrystusa, który okazał ludzkości zdumiewającą dobroć i złożył za nią ofiarę swojego życia.
Spraw, byśmy miłowali całym porywem naszej istoty, a także duchową energią,
która od Ciebie pochodzi.
Spraw, byśmy kochali w sposób najbardziej szczery i bezinteresowny odrywając się całkowicie od naszych własnych ambicji.
Spraw, byśmy kochali poświęcając się darmo i chętnie zapominając o tym, co dajemy, i o tym, co cierpimy.
Spraw, byśmy kochali pomimo wszystkich zawodów i wszystkich odtrąceń,
byśmy kochali aż do końca, nawet kiedy nic w zamian za to nie otrzymujemy.
Spraw, byśmy kochali z nieustającą cierpliwością, nie oburzając się na błędy
i uchybienia bliźnich.
Spraw, byśmy kochali i wzrastali w miłości; ukazuj nam stopniowo to wszystko,
czego żąda miłość doskonała, którą Ty w nas budzisz i utwierdzasz.
Spraw, byśmy znajdowali naszą radość w miłości a naszego szczęścia szukali
w uszczęśliwianiu innych.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)