NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO dzień 3

Duch rozeznania /3 dzień/

Ty, który swoją światłością nieustępliwą oddzielasz prawdę od fałszu, pomóż nam rozeznać to, co jest prawdziwe.
Rozprosz nasze złudzenia i nie daj nam błądzić pod wpływem kłamliwych pozorów; ukaż nam rzeczywistość.
Wyzwól nas od wszelkiego kłamstwa: od tego, które szkodzi bliźnim, i od tego,
może jeszcze cięższego, które szkodzi nam samym.
Naucz nas rozpoznawać pokusy, gdy tylko się pojawią, i obnażać ich fałszywy i próżny urok.
Spraw, byśmy rozpoznawali prawdziwą mowę Boga w głębi naszej duszy i pomóż nam odróżniać ją od każdego innego głosu.
Ukaż nam wolę Bożą we wszystkich okolicznościach naszego życia, abyśmy mogli podejmować słuszne decyzje.
Naucz nas chwytać w wydarzeniach znaki Boże, wezwania, które On do nas kieruje i pouczenia, które chce nam wpoić.
Uczyń nas zdolnymi dostrzegać wszystko to, co Ty sam nam poddajesz, i nie tracić żadnego Twojego natchnienia.
Udziel nam nadprzyrodzonej przenikliwości, która pomoże nam odkrywać wymagania miłości i pojmować żądania miłości wielkodusznej.
Podnieś ku górze nasz wzrok, abyśmy mogli poznać Boga wszędzie, gdzie jego obecność jest nam dawana i wszędzie, gdzie Jego działanie łączy się z nami, i nas dotyka.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)