NOWENNA DO DUCHA ŚW. dzień 2

Duch prawdy /2 dzień/

Ukształtuj w nas duszę zakochaną w prawdzie, w pełnej prawdzie, w nieskończonej prawdzie.
Daj przywiązanie do prawdy obiektywnej i broń nas przed pokusą zawładnięcia nią
i przemieniania jej na nasz własny użytek.
Natchnij nas poszanowaniem prawdy, troska o jej zachowanie w całej czystości
i nienaruszalności.
Uczyń nas miłośnikami prawdy gotowymi szukać jej i zdobywać ją za wszelką cenę.
Obal w nas wszystkie fasady, które budujemy instynktownie i które mogą nam przesłonić to, co prawdziwe.
Broń nas przed wszystkimi pretensjami miłości własnej, bo one osłabiają nasze przylgnięcie do prawdy.
Daj nam odwagę wyżej stawiać prawdę ponad nasze upodobania osobiste, ponad nasze uprzedzenia i ponad pragnienia w nas utajone.
Naucz nas przyjmować prawdę rozumem szeroko otwartym i z radością czynić ją
naszą prawdą.
Pomnażaj naszą gorliwość w szerzeniu prawdy i w dawaniu jej świadectwa.
Spraw, byśmy odkrywali absolut prawdy w osobie Jezusa Chrystusa.
Przyciągając nas do prawdy wiąż nas coraz głębiej z Tym, który powiedział: „Ja jestem prawdą”.

Modlitwy końcowe

Ojcze nasz…
Módlmy się: Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Ducha Świętego (do prywatnego odmawiania)