NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

      Brak komentarzy do NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Niedziela Dobrego Pasterza! Kochani, w swojej mądrości płynącej z Ducha Świętego Kościół dziś przypomina nam o tym, o czym wiemy tak intelektualnie, ale o czym w życiu nie pamiętamy albo w co nie do końca wierzymy: naszym Przewodnikiem na drodze do nieba jest sam Jezus! Obraz pasterza zatroskanego o każdą z owiec, szukającego niestrudzenie tej, która kierowana ciekawością, bezmyślnością czy pychą zeszła na manowce i cierpi – to blade jedynie odbicie tej bezwarunkowej, troskliwej i delikatnej miłości obecnego stale w naszym życiu Pana. Może więc zrób tylko jedno: pozwól Mu Cię kochać!
Dla każdego z nas, kochani, dla całej naszej Wspólnoty Parafialnej, dzisiejsza niedziela przynosi jeszcze jedno zaproszenie, związane z Nawiedzeniem Kopii Obrazu Jasnogórskiego. Maryja pielgrzymująca i nawiedzająca parafie naszej diecezji myślę, że pragnie się nam przypomnieć, jako pełna zatroskania o z nas Matka, znająca każdą naszą potrzebę, każdy ból, każdy dzień naszej ziemskiej pielgrzymki. I przychodzi do nas zapraszając:
Przyjdź do mnie, choć na chwilę. Zatrzymaj się i odsapnij przy mnie. Pragnę Cię wysłuchać i jeśli mi pozwolisz, chcę Ci powiedzieć coś ważnego.
I pewnie każdemu z nas Maryja pragnie wyjawić to, co istotne. Daj Jej szansę! Albo raczej – daj szansę Jej i sobie. Poniżej zamieszczamy ogólny plan czuwania przy kopii obrazu a mówiąc całą prawdę – czuwania przy Maryi. Niech każdy znajdzie swój czas na Spotkanie z Nią. Z życzeniami owocnego przeżycia tych najbliższych godzin i pokoju serca na każdy dzień, w Miłości Słowa Bożego
– ojcowie Krzysztof SVD i Eric SVD