PLAN NAWIEDZENIA KOPII CUDOWNEGO OBRAZU

CZUWANIE Z MARYJĄ PRZY KOPII JEJ WIZERUNKU JASNOGÓRSKIEGO
Niedziela, 22.04
18.00 – Modlitewne oczekiwanie na kopię obrazu
18.30 – Powitanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (parking)
19.00 – Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Romualda Kamińskiego
21.00 – Apel Jasnogórski
21.45 – Czuwanie z Maryją (Pomocnicy Matki Kościoła)
22.30 – Różaniec (śpiewany) – tajemnice radosne
24.00 – Msza św. w intencji Kościoła w Polsce

Poniedziałek, 23.04
1.00 -7.00 czuwanie indywidualne
7.00 – Jutrznia
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.00 – Czuwanie Wspólnoty Wietnamskiej
8.30 – Różaniec – tajemnice światła (Róże św. Augustyna i św. Faustyny)
12.00 – Różaniec – tajemnice bolesne (Róże św. Jana Pawła II i św. Moniki)
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
Różaniec – tajemnice chwalebne (Róże św. Rity i bł. Jerzego Popiełuszko)
16.30 – Czuwanie dzieci
17.00 – Msza św. i pożegnanie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

okazja do sakramentu Pokuty i Pojednania: 9.00 – 11.00 i 15.00 – 16.30;
przez cały czas nawiedzenia można składać na piśmie intencje modlitewne skierowane do Maryi, które zostaną przedstawione w czasie Mszy św. pożegnalnej (o godz. 17.00).