Słowo na 19.08.2018

Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia… Read more »

Słowo na 12.08.2018

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż… Read more »

Biskup Romuald Kamiński

Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie, Czas wakacji będący dla wielu czasem wytchnienia, odpoczynku, dla wielu – szczególnie dla ludzi młodych – jest czasem do podejmowania ważnych decyzji…. Read more »